::: S&B TRADEMARK CO.,LTD. :::
::HOME::
::CONTACT::
::: S&B TRADEMARK CO.,LTD. :::

ผลงานที่ผ่านมา

สืนค้าและบริการ
คอนกรีตสำเร็จรูป
ปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป
เสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป
เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง          ปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป คือ ส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย เราคัดสรรปูนคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ทำให้งานออกมาเป็นที่น่าพอใจ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


:: สินค้าของเรา ::

     ปูนซีเมนต์
          ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบ
          ปูนซีเมนต์ผสม
          ปอร์ตแลนด์
          ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน

     ปูนสำเร็จรูป(มอร์ต้า)
          ปูนฉาบละเอียด
          ปูนฉาบทั่วไป
          ปูนก่อทั่วไป
          ปูนก่ออิฐมวลเบา
          ปูนฉาบอิฐมวลเบา

     ปูนสำหรับงานต่างๆ
          ปูนซ่อม
          กาวปูนสำหรับงานกระเบื้องต่างๆ
          กาวยาแนว

:: ผู้ผลิต ::

       
             คุณสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าและสั่งซื้อได้ที่ โทร.(02)587-7432 และ สายด่วน (085)833-9249

 
::: S&B TRADEMARK CO.,LTD. :::
| หน้าแรก | | ผลงานอ้างอิง || เกี่ยวกับเรา | | สินค้าและบริการ | | พันธมิตร |
บริษัท เอส แอนด์ บี เทรดมาร์ค จำกัด : 79 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800  |  Design By G3 Creation